หมอจุฬาฯ เผยพบเชื้อโควิด-19 ในอุจจาระ

หมอจุฬาฯ เผยพบเชื้อโควิด-19 ในอุจจาระ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ความรู้เรื่อง โควิด-19 ผ่านทางเฟซบุ๊ก ความว่า

เชื้อไวรัสโรค โควิด-19 ในอุจจาระ

Yifei C และคณะ รายงานผลการศึกษาในผู้ป่วยโรค โควิด-19 จำนวน 42 คน พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมดตรวจพบเชื้อในอุจจาระ หลังจากรักษาหาย จนตรวจไม่พบเชื้อในสิ่งคัดหลั่งจากคอและโพรงจมูกแล้ว

ผู้ป่วยที่เคยตรวจเชื้อเจอในอุจจาระยังสามารถตรวจพบเชื้อในอุจจาระได้กว่า 60% และตรวจเจอยาวนานเฉลี่ย 7 วัน

ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่ย้ำให้เห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อจากอุจจาระด้วย

ขอบคุณที่มา : อ้างอิงข่าวสด