ข่าวดี รายชื่อเกษตรกร รับ15,000 ออกแล้ว

สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่กำลังรอรับเงิน เยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท ที่จะเริ่มโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ หรือ ธกส หลายท่านยังกังวลว่าตัวเองมีรายชื่อหรือไม่ ล่าสุด มีการแจ้งความคืบหน้า เราไปดูรายละเอียดกัน

เพจ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ชี้แจงขั้นตอนในลำดับต่อไปของการรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร”ไว้ดังนี้
พี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกพืช ฟังทางนี้ !!!

เกษตรมีเรื่องแจ้ง : การรับเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ คือ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขของภาครัฐ เช่น ปลูกพืชด้วย ประมงด้วย ได้แค่ 1 สิทธิ์

หากประกอบอาชีพอื่นและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลืออื่นแล้ว ก็จะได้รับ เพียงสิทธิ์เดียว หรือหากเป็นเกษตรกรด้วยและทำอาชีพอื่นด้วยแล้วไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับเยียวยา ก็ไม่ได้รับสิทธิ
เช่น เป็นเกษตรกรและเป็นข้าราชการบำนาญด้วย เพราะ ข้าราชการบำนาญ ไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับเกษตรกรตัวจริง คนที่มีสิทธิ์จะได้รับ ต้องอ่าน

เกษตรกรทุกราย ให้ไปเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของหมู่บ้าน ไม่ต้องมาสำนักงานเกษตรอำเภอ เดี๋ยวจะเสี่ยงติด โควิดกันหมด จะยุ่งเอานะ
สำหรับ คนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 62/63 (ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการอื่นๆ เช่น ค่าเก็บเกี่ยว) พบรายชื่อในประกาศแล้ว

ไม่ต้องทำอะไร อยู่เฉยๆ รอ ก.คลัง พิจารณาจ่ายเงิน เงินจ่ายผ่านบัญชี (ธ.ก.ส. เป็นคนจ่าย)
ย้ำ !!! อย่าเอาสมุดเงินฝากของตัวเองให้ใครถือ

สมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียว) ไม่มี ไม่เป็นไร ให้รู้ว่า ไปปรับปรุงอยู่เสมอ ก็ให้อยู่เฉยๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อไปตรวจสอบสิทธิ เป็นกลุ่มแรก
สำหรับ คนที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไว้ก่อนปี 62 แต่ไม่ได้มาแจ้งปรับปรุง พบรายชื่อในประกาศแล้ว ให้รีบแจ้งปรับปรุงตามความจริงว่ายังปลูกพืชอยู่ กับผู้นำ

ชุมชน หรือ อกม.หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบและบันทึกข้อมูลว่าท่านปรังปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว
สำหรับ คนที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน จะไม่มีชื่อในประกาศ เมื่อปลูกพืชตามเกณฑ์แล้ว 15 วัน ให้รีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขอเอกสาร ทบก.01

จาก อกม หรือ ผู้นำชุมชน ได้ เอามากรอกที่บ้าน เอกสารพร้อม ก็ไปยื่นได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบแปลงของท่าน นะจ๊ะ
ใส่หน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้านด้วยนะจ๊ะ**

ทั้งหมดนี้ เป็นเงื่อนไข ของพืช เท่านั้น
ประมง ติดต่อ ประมงอำเภอ / จังหวัด
ปศุสัตว์ ติดต่อ ปศุสัตว์อำเภอ / จังหวัด
ขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

ที่มา เพจ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร”