เราไม่ทิ้งกัน สถานะเปลี่ยนแล้ว หลังรอมานาน

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน

มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการทั้งสิ้น 11 ล้านคน จ่ายเงินไปแล้ว 8จุด7 ล้านคน เหลืออีกจำนวน 2จุด3 ล้านคน โดยจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่รับสิทธิ์ให้หมดภายในวันที่ 8 พค นี้ ซึ่งวันนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลืออีก 220000 ราย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!