ผู้ว่าฯ สั่งด่วนปิดกิจการทุกประเภท ทุกร้าน

วันที่ 8 ธ.ค.64 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ประกาศ คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 5171/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของ CV-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ขึ้นใหม่ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้แพร่กระจายในพื้นที่และไม่ให้มีการกระจายต่อเนื่อง ให้ปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน

ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

affaliate-2

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

affaliate-2

ภาพประกอบ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการออกประกาศเตือนผู้ที่เข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร ยาโยอิ ให้ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ จากนั้นมีประกาศตามมาให้ปิดบริการร้านค้าในห้าง ทั้งในส่วนของร้านค้าใช้ใต้ดิน ตามด้วยร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกร้าน และล่าสุดได้ประกาศปิดทั้งห้าง

ภาพประกอบ

affaliate-2

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯ สั่งด่วนปิดกิจการทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างดัง สกัด CV-19

affaliate-2

error: Content is protected !!