เตรียมเฮ! ปล่อยกู้ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน ให้กู้ 10,000 จ่ายดอกแค่ 10 บาท

เตรียมเฮ! ปล่อยกู้ ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน ให้กู้ 10,000 จ่ายดอกแค่ 10 บาท

ปล่อยเงินกู้ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 29 มี.ค. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้นจนมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม